Bo każde dziecko ma prawo do..

 

REAGUJ NA PRZEMOC WOBEC DZIECI! MASZ PRAWO!

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

(pod ten numer telefonu mogą dzwonić również dorośli w sprawach dotyczących dzieci)

(22) 583 66 00

telefon główny do Biura Rzecznika Praw Dziecka

e-mail: [email protected]

Warto zobaczyć – Rzecznik Praw Dziecka – http://brpd.gov.pl

pd_plakat