Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice,

Na Rok Szkolny  2023/2024 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę grupowego ubezpieczenie NNW uczniów w TUZ Ubezpieczenia

Wybrane zostały  warianty ubezpieczenia:

  • ze składką 35 zł na sumę 20 tysięcy złotych
  • ze składką 50 zł na sumę 32 tysięcy złotych 
  • ze składką 76 zł na sumę 50 tysięcy złotych 

Ubezpieczenie działa 24/H  na całym świecie tj. w domu, szkole i poza nią ,na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach.

Instrukcja Zakupu Ubezpieczenia:

Aby dokonać zakupu ubezpieczenia wystarczy wykonać przelew na kwotę 35 zł lub 50 zł lub 76 zł na wskazany poniżej numer konta w tytule podać imię i nazwisko dziecka. 

CENTRALA TUZ TUW
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

67 2490 0005 0000 4100 3127 2071

35 zł lub 50 zł lub 76 zł     
W tytule imię nazwisko dziecka 
Polisa obowiązuję od 1 października 2023 do 31 września 2024

SERIA POLISY SZG NUMER 0001172 – 35 zł  składka 

SERIA POLISY SZG NUMER 0001173 – 50 zł  składka 

SERIA POLISY SZG NUMER 0001174 – 76 zł  składka 

Możliwość zakupu poprzez przelew bankowy zostanie zamknięta 15 Listopada 2023 roku.

Lista dokumentów do pobrania:

  • Ogólne warunki ubezpieczenia – POBIERZ
  • Tabela uszczerbków  – POBIERZ
  • Wniosek o wypłatę świadczenia – POBIERZ
  • Jak zgłosić szkodę – POBIERZ
  • Oferta SP Leonardo – POBIERZ

W razie jakichkolwiek pytań dot. oferty i sposobu zgłoszenia wniosku proszę dzwonić do opiekuna szkoły numer znajduje się na instrukcji zgłoszenia szkody.