Misja szkoły

 1. DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA. Koncentruje się na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.
 2. OCENIA SPRAWIEDLIWIE. Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć i jak to zrobić oraz znają i rozumieją zasady oceniania.
 3. POTRAFI WYJAŚNIAĆ I ZACIEKAWIAĆ. Zajęcia prowadzone są w oparciu o nauczanie problemowe, metody aktywizujące i projekty edukacyjne.
 4. UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT. Uczy twórczego i krytycznego myślenia, które pomoże zrozumieć i znaleźć rozwiązanie.
 5. ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI. Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz środowiska.
 6. POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT. Szanuje godność dziecka, zapewnia przyjazne, bezpieczne i zdrowe warunki do rozwoju. W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie maja szansę uwierzyć we własne możliwości i siły.
 7. PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI. Uczy języków obcych, kreatywności, pracy w zespole, korzystania z różnych źródeł informacji, wprowadza w świat kultury i dobrych obyczajów.
 8. NASTAWIONA NA INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU UCZENIA SIĘ I OSIĄGANIE WYSOKICH WYNIKÓW UCZNIÓW. Każdy uczeń może odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty.
 9. DOBRZE I NOWOCZEŚNIE ZARZĄDZANA. Zarządzanie szkołą opiera się na pracy zespołowej i wspólnym celu.
 10. Z KADRĄ OTWARTĄ NA ZMIANY I NOWE METODY PRACY. Nauczyciele profesjonaliści mają naukowe podejście do nauczania dzięki doskonaleniu organizowanemu przez FFP.
 11. OTWARTA NA ŚRODOWISKO LOKALNE. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
 12. ZAPEWNIA BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI NAUKI I POBYTU UCZNIA W SZKOLE. Baza szkoły jest nowoczesna, szkoła posiada sprawnie działający system bezpieczeństwa, uczniowie w szkole mają czas na uczenie się i odpoczynek.