Dokumenty świetlicy szkolnej

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że do świetlicy szkolnej, przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących. Zapisy trwają do 07.09.2018 r., do kart prosimy dołączyć aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

Regulamin świetlicy szkolnej – pobierz
Procedury świetlicy szkolnej – pobierz