Erasmus+

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności językowych uczniów,  przedstawicieli kadry pedagogicznej, dyrektorów i pracowników administracyjnych działających dla placówek w ramach mobilności zagranicznych.

O projekcie

W 2022 r. pozyskaliśmy akredytację w ramach programu Erasmus+ na działania aż do 2027 r. Przed nami kilka lat wspaniałych przygód z mobilnościami zagranicznymi. Konsorcjum składające się obecnie z 15 placówek, których organem prowadzącym jest Ogólnopolski Operator Oświaty przewiduje zrealizować łącznie mobilności 100 uczniów (20 uczniów rocznie),  76 nauczycieli (ok. 15 rocznie), 6 Dyrektorów, 6 pracowników administracyjnych placówek oraz 15 pracowników centrali OOO (3 rocznie) wspierających na co dzień funkcjonowanie placówek.

Skład konsorcjum:

1) Koordynator: Ogólnopolski Operator Oświaty
2) Szkoły:

 • PSP nr 52 SPECTO w Poznaniu
 • PSP Leonardo we Wrocławiu,
 • PSP Marco Polo we Wrocławiu,
 • SP nr 29 Leonardo w Gdańsku,
 • SP Kornelówka-Przystań w Łodzi

3) Przedszkola:

 • Przedszkole nr 195 Mała Biedronka,
 • Przedszkole Familijna Łódka w Łodzi,
 • Przedszkole Leonardo we Wrocławiu,
 • Przedszkole Logicus w Rokietnicy,
 • Przedszkole Wesoła Pszczółka,
 • Przedszkole Cogito we Wrocławiu,
 • Przedszkole nr 196 w Poznaniu,
 • Przedszkole Krzyś w Gdańsku,
 • Publiczne Przedszkole Galileo w Łodzi,
 • Publiczne Przedszkole Marco Polo we Wrocławiu.

Konsorcjum postawiło sobie następujące cele na lata 2021-2027:

 • Zwiększenie umiejętności językowych przedstawicieli 76 kadry pedagogicznej placówek przez udział w mobilnościach zagranicznych.
 • Zwiększenie umiejętności językowych przez 6 Dyrektorów placówki i 6 pracowników administracyjnych przez udział w mobilnościach zagranicznych.
 • Zwiększenie umiejętności językowych przez 15 pracowników administracyjnych Fundacji OOO przez udział w mobilnościach zagranicznych.
 • Przełamanie bariery językowej i kulturowej u pracowników u co najmniej 70% uczestników projektu.
 • Zwiększenie świadomości europejskiej wśród co najmniej 70% uczestników wyjazdów
 • Udoskonalenie oferty edukacyjnej 15 przedszkoli i szkół wchodzących w skład konsorcjum.
 • Stworzenie szansy wyjazdu edukacyjnego w ramach edukacji szkolnej dla 100 uczniów z 5 szkół podstawowych wchodzących w skład konsorcjum.

Plan na pierwszą rundę

IV 2022 Konsultacje wewnętrzne w ramach konsorcjum
IV 2022 Wyłonienie szkoły do objęcia mobilnościami uczniów w 2022 (PSP Marco Polo)
V 2022 Rekrutacja kadry do udziału w kursach
V 2022 Rekrutacja uczniów w PSP Marco Polo
VI-X 2022 Realizacja kursów przez kadrę i uczniów
IX-XI 2022 Realizacja wizyty 2 ekspertów zagranicznych
X-XI 2022 Podsumowanie i sprawozdawczość

Relacja z mobilności 2022 r.