Rada Rodziców

 

1) Przewodniczący Zarządu: Marcin Pol

2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu: Magdalena Kolańska

3) Sekretarz: Magdalena Kulig

4) Skarbnik: nie został powołany. Jego funkcje przejął cały Zarząd.

Ustalenie kwoty składki na Radę Rodziców

Wysokość składki: 50 zł na rok.

Składka może być płacona jednorazowo, semestralnie lub na raty.

Gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko, sugerowana stawka na drugie i kolejne wynosi 30 zł.

Prosimy o wpłacanie składek na konto

RADA RODZICÓW LEONARDO

35 1140 2004 0000 3602 6932 3043

W tytule wskazując imię, nazwisko i klasę dziecka.