Edukacja i relacja – program wsparcia uczniów PSP Leonardo i PSP Marco Polo w powrocie do szkół

Projekt wspierający uczniów PSP Marco Polo i Leonardo w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID -19, w tym zdiagnozowanych deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną dzięki rozszerzeniu oferty dydaktycznej obu szkół.

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Okres realizacji: 12 miesięcy od 1.03.2022 do 28.02.2023

Wartość projektu: 246 227,50 zł

Nasz projekt to bezpłatna oferta zajęć dodatkowych dla uczniów:

W PSP Leonardo:

Matematyka dla bystrzaków 

Arytmetyka mentalna

Zajęcia z języka angielskiego „We are the champions”

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Ortografia na wesoło”

Pożeracze książek w Leonardo 

Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne „Razem”

Zajęcia „W zdrowym ciele zdrowy duch

Zajęcia szachowe Gambit

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach  Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014