Godziny pracy specjalistów: psycholog, logopeda, pedagog